Úřední deska

Třídní schůzky:
3. TS: 9. 4. 2019 18:00
4. TS: 4. 6. 2019 18:00

Den otevřených dveří:
19. 3. 2019 8:00 – 16:00

Zápis žáků:
4. 4. 2019 v době 14 - 18 h, zápis dětí do první třídy a do přípravné třídy - spádové děti
17. 4. 2019 v době 15 - 17 h, zápis dětí do první třídy a do přípravné třídy - nespádové děti

Důležité informace:

kategorie-zs: