Výchovné poradenství

Výchovné poradenství přispívá k osobnostnímu růstu žáků a k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu. Je určeno rodičům, dětem i pedagogickým pracovníkům.

Výchovný poradce:
Mgr. Vítězslav Hálek

Konzultační hodiny:

  • každé úterý od 16:30 do 18:00 hodin
  • vždy po předchozí telefonické/emailové domluvě

Informace pro rodiče i žáky