Školská rada

zástupce zřizovatele (MČ Praha 8)
Mgr. et. Mgr. Jana Solomonová, BcA
jana.solomonova@praha8.cz

zástupce z řad rodičů
p. Jiří Kopecký
ji.kopecky@seznam.cz
604 117 430

zástupce z řad pedagogických pracovníků
PaedDr. Jana Houdová
jana.houdova@zshovorcovicka.cz

Volba proběhne na třídních schůzkách v úterý 23. září 2014.