Adaptační dny

Pro žáky šestých ročníků jsou připraveny ve spolupráci školního psychologa, školního metodika prevence a třídních učitelek adaptační dny:

  • 6. B - v pátek 7. září 2018
  • 6. A - ve středu 12. září 2018