O nás

Zaměření školy je všestranné:

  • vyučuje se podle ŠVP "Základní škola"
  • od šestého ročníku rozšířená výuka Tělesné výchovy - zaměření na:fotbal, volejbal a tenis
  • pro děti s odkladem školní docházky jsou otevřeny přípravné třídy

Cíl školy:

  • výchova v duchu zdravého životního stylu,
  • kvalitní znalosti a příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy a osmiletá gymnázia,
  • důsledná prevence sociálně patologických jevů.

Škola spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou pro Prahu 8:

kategorie-zs: