Informace o škole

Třídní schůzky:
3. TS: 9. 4. 2019 18:00
4. TS: 4. 6. 2019 18:00

Den otevřených dveří:
19. 3. 2019 8:00 – 16:00

Zápis žáků:
4. 4. 2019 v době 14 - 18 h, zápis dětí do první třídy a do přípravné třídy - spádové děti
17. 4. 2019 v době 15 - 17 h, zápis dětí do první třídy a do přípravné třídy - nespádové děti

Důležité informace:

Zaměření školy je všestranné:

 • vyučuje se podle ŠVP "Základní škola"
 • od šestého ročníku rozšířená výuka Tělesné výchovy - zaměření na:fotbal, volejbal a tenis
 • pro děti s odkladem školní docházky jsou otevřeny přípravné třídy

Cíl školy:

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků žáků

Péče o žáky s poruchami učení:

 • integrace do běžných tříd,
 • individuální program a přístup,
 • pro děti s SPU se pořádá kroužek nápravy se speciálním pedagogem (2. - 9. ročník - 1 hodina týdně),
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • zapojení do projektu ,,Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol zřízených MČ Praha 8"

Tradiční setkávání s rodiči a přáteli školy:

 • Slavnostní přivítání prvňáčků a žáčků přípravné třídy - imatrikulace,
 • Vánoční trhy,
 • Dny otevřených dveří,
 • Velikonoční jarmark,
 • Slavnostní rozloučení s ,,deváťáky" - šerpování

Rozšiřující školní činnosti: