Přípravná třída

Výsledky zápisu do přípravné třídy (zveřejněno 6. 5. 2019)

Vážení rodiče,

níže v příloze zveřejňuji kompletní výsledky zápisu do přípravné třídy včetně zápisu z veřejného losování.

Tomáš Táborský
ředitel školy

Dovoluji si požádat rodiče přijatých žáků, kteří se rozhodnou, že na naši školu jejich dítě nenastoupí, aby tuto skutečnost nahlásili řediteli školy.
Můžete tak umožnit přijetí dalších dětí.

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

  • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hod.
  • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hod.

V případě, že se zákonný zástupce zapisovaného dítěte z důvodu hodného zřetele nemůže zúčastnit zápisu v řádném termínu, pak si domluví náhradní termín s ředitelem školy Mgr. Tomášem Táborským.

Doklady potřebné k zápisu:

Subscribe to RSS - Přípravná třída