Přípravná třída

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

  • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hod.
  • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hod.

V případě, že se zákonný zástupce zapisovaného dítěte z důvodu hodného zřetele nemůže zúčastnit zápisu v řádném termínu, pak si domluví náhradní termín s ředitelem školy Mgr. Tomášem Táborským.

Doklady potřebné k zápisu:

Subscribe to RSS - Přípravná třída