Výroční zprávy o činnosti základní školy

Výroční zprávy o činnosti základní školy

  • starší zprávy jsou k nahlédnutí v tištěné podobě v ředitelně školy
  • a na Úřadu Městské části Praha 8, odbor kultury a školství – Krakov

kategorie-studium: