STUDIUM

Ve školním roce 2018/2019 probíhá vzdělávání

  • Ve všech ročnících dle vlastního ŠVP
  • V 6. – 9. ročníku – rozšířená výuka tělesné výchovy
  • Přípravná třída

Škola spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou pro Prahu 8 www.ppppraha7a8.cz, telefon - 268 585 191, email - poradna8@ppppraha7a8.cz

Důležité informace