ŠKOLNÍ JÍDELNA

vedoucí školní jídelny: Bc. Marta Hovorková
telefon: 732 719 543
e-mail: jidelna@zshovorcovicka.cz

Přihlášení ke stravování ve školní jídelně: jidelna@zshovorcovicka.cz

číslo účtu ŠJ: 266 38 28 / 0300 (účet je veden u banky ČSOB; při platbě nutno zadat variabilní symbol = číslo strávníka)

Jídelníček, objednávání a odhlašování obědů - www.strava.cz (číslo školy je 0410)