ŠKOLNÍ JÍDELNA

vedoucí školní jídelny: Maja Řebíčková
telefon: 732 719 543
e-mail: jidelna@zshovorcovicka.cz

Přihlášení ke stravování ve školní jídelně: jidelna@zshovorcovicka.cz

číslo účtu ŠJ: 266 38 28 / 0300 (účet je veden u banky ČSOB; při platbě nutno zadat variabilní symbol = číslo strávníka)

Jídelníček, objednávání a odhlašování obědů - www.strava.cz (číslo školy je 0410)

Důležitá upozornění:

Objednávky obědů je povinen provádět strávník do 14 h dva pracovní dny předem přes webové stránky www.strava.cz. Po nemoci lze přihlásit stravu u vedoucí školní jídelny formou SMS zprávy nebo emailem do 7 h ráno týž den.
Odhlášky obědů je povinen provést strávník na webových stránkách www.strava.cz nejpozději týž den do 7 h ráno. Mimořádnou odhlášku lze také provést u vedoucí školní jídelny formou SMS zprávy nebo emailem do 7 h ráno týž den.
Platby stravného na daný měsíc musí být uskutečněny nejpozději do 25. dne v předchozím měsíci. Pouze na základě platby je strávník přihlášen k odběru jídla. Výpadek platby je nutné hlásit u vedoucí školní jídelny.
Strávník je povinen bez odkladu nahlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny jakoukoliv změnu (např. ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní, apod.)