Plán akcí

CELOROČNÍ  PROGRAM  A  PLÁN  AKCÍ  ŠKOLNÍ  DRUŽINY PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021

ZÁŘÍ: KAMARÁDSTVÍ A PŘÁTELSTVÍ

 • SEZNÁMENÍ S ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY
 • DIVADLO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - ETIKETA
 • ORIENTACE V PROSTORÁCH ŠKOLY
 • VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY

ŘÍJEN: BARVY PODZIMU

 • POZOROVÁNÍ ZMĚN V PŘÍRODĚ
 • SBĚR PŘÍRODNIN A PRÁCE S NIMI
 • NÁVŠTĚVA MUZEA
 • PAPOUŠČÍ ŠOU
LISTOPAD: MÍSTO, KDE ŽIJEME
 • NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA
 • POZNÁVÁME PRAHU 8
 • ODPOLEDNE S TALENTY
 • PEČENÍ  V ŽÁKOVSKÉ  KUCHYŇCE
PROSINEC: ČAS VÁNOC
 • ANDĚLSKÁ DÍLNA
 • ADVENTNÍ SETKÁNÍ A VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO MŠ, DS A ZŠ
 • VÁNOČNÍ  VÝSTAVA
 • DIVADLO MATÝSEK
LEDEN: BÍLÁ ZIMA
 • MRAZIVÉ MALOVÁNÍ
 • LIDSKÉ TĚLO - PROJEKT
 • BESEDA S AUTOREM KNIHY O ČIMICKÉM HÁJI
 • CVIČÍ CELÁ DRUŽINA
ÚNOR: SVĚT KOLEM NÁS
 • MASOPUST - TRADICE A ZVYKY
 • KAMARÁDI Z CELÉHO SVĚTA
 • POHÁDKY Z CIZÍCH ZEMÍ
 • KINO  V  DDM
BŘEZEN: VÍTÁME JARO
 • JARNÍ  VÝTVARNÁ  DÍLNA
 • VÍČKOHRÁTKY
 • NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
 • VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
DUBEN: NA SILNICI POZOR DEJ
 • VÝROBA DÁRKŮ K ZÁPISU
 • BEZPEČNĚ NA CESTÁCH NECESTÁCH
 • VYCHÁZKA DO ĎÁBLICKÉHO HÁJE - EKOLOGIE
 • NÁVŠTĚVA KYNOLOGA
KVĚTEN: PLANETA ZEMĚ
 • DRUŽINOVÝ VÝLET DO BOTANICUSU
 • VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH DRUŽIN Z PRAHY 8
 • DIVADLO KARLA HACKERA
 • SVÁTKY, TRADICE, ZVYKY
ČERVEN: TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
 • JUNIOR/SENIOR (DEN  DĚTÍ V DS)
 • SOUTĚŽÍME A HLAVNĚ SE NENUDÍME
 • MALOVÁNÍ NA CHODNÍK
 • BESEDA  O  BEZPEČNOSTI O PRÁZDNINÁCH
 
PŘI  VŠECH  ČINNOSTECH  REAGUJEME  NA  AKTUÁLNÍ  ZÁJMY, ZMĚNY  POČASÍ  A  STUPEŇ  ÚNAVY  DĚTÍ.
TÉMATA  LZE  PODLE  POTŘEBY  DOPLNIT  NEBO  ZMĚNIT.
O  VŠECH  ZMĚNÁCH  BUDEME  VŽDY  DOPŘEDU  INFORMOVAT  DĚTI  I  RODIČE.