Informace o otevíraných kroužcích v tomto školním roce

Vážení rodiče,

v letošním školním roce se v rámci školního klubu pro vaše děti otevírají následující kroužky:

Keramika

 1. pondělí - liché (12:30 - 14:00 hodin) - zahájení od 8. října
 2. středa - sudá (14:00 - 15:30 hodin) - zahájení od 3. října
 3. středa - liché (14:00 - 15:30 hodin) - zahájení od 10. října
 4. cena 2400,- Kč

Roztleskávání

 1. zahájení proběhne 5. října
 2. cena 2000,- Kč

Moderní gymnastika

 1. zahájení se uskutečnilo 20. září
 2. cena 4500,- Kč

Platbu za kroužky můžete provést převodem na účet číslo 2592185 / 0300, variabilní symbol 32440, jméno, příjmení dítěte a třídu uveďte do sdělení pro příjemce, nebo v hotovosti na pokladně ČSOB - nejpozději do konce října 2018

 1. částka se platí jednorázově na celý školní rok
 2. u Moderní gymnastiky lze po dohodě platbu provést pololetně; u děvčat cvičících jedenkrát týdně je částka poloviční
 3. nebude-li poplatek včas uhrazen, bude dítě z kroužku vyloučeno

V mnoha dalších oblastech spolupracujeme s agenturami, které se zabývají volnočasovými aktivitami - v přílohách na ně naleznete kontakty:

kategorie-sdak: