Zápis do školní družiny a její provoz v prvním školním týdnu

V pondělí 3. 9. bude školní družina v provozu do 15:00 hodin. Od 4. 9. bude v provozu již klasicky do 17:00 hodin.

Od 3. do 5. 9. 2018 v provozní době ŠD proběhne zápis do ŠD dle kritérií uvedených níže.

Žádáme rodiče, aby žáci, kteří v prvním týdnu školy navštíví školní družinu, měli řádně zapsaný odchod ze ŠD v notýsku (žáci 0. a 1. ročníků na lístečku) s podpisem rodičů.

Od prvního dne školy budou žáci předáváni rodičům v nově zavedených pravidelných intervalech.

Přihlášky do školní družiny obdrží všichni žáci / rodiče 0. až 3. ročníků; zájemce o ŠD z řad 4. a 5. ročníků žádáme, aby si přihlášku vyzvedli u vedoucí vychovatelky Lenky Járkové.