ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 - program v jednotlivých měsících

ČERVEN - "A JSME VE FINÁLE"

 • 3. 6. JUNIOR - SENIOR: zábavné dopoledne v Domově seniorů Mirovická
 • malování na chodník na téma prázdniny
 • zábavné odpoledne v atriu školy (termín bude upřesněn)
 • bezpečnost o prázdninách – beseda s dětmi

KVĚTEN - "JSME VESELÉ DĚTI"

 • výtvarná soutěž ŠD Prahy 8 – MALOVANÁ PÍSNIČKA
 • dárek pro maminku k svátku
 • soutěžíme a hlavně se nenudíme - hry v odděleních
 • RECYKLACE - zábavné odpoledne dne 20. 5. v DDM
 • VELTRUSY – 23. 5. družinový výlet pro žáky 1. ročníků
 • hrad HOUSKA – 28. 5. družinový výlet pro žáky 2. a 3. ročníků
 • ÚZEMÍ INDIÁNŮ – projekt ŠD

DUBEN - "APRÍLOVÉ HRANÍ"

 • 2. 4. – pečení velikonočních sušenek v žákovské kuchyňce
 • BOTANICKÁ ZAHRADA – velikonoční výstava – 2. třídy
 • 10. 4. – JARNÍ JARMARK v obchodním centru Krakov
 • DEN ZEMĚ s Čimískem v Čimickém háji
 • 25. 4. – divadlo K. Hackera – VOSA MARCELKA – 1. třídy
 • VTIPNĚJŠÍ VYHRÁVÁ – zábavné odpoledne ve ŠD

BŘEZEN - "S KNIHOU ZA KAMNA VLEZEM"

 • 4. 3. 2019 - DDM Přemyšlenská - kino: Mikulášovy patálie
 • předčítání v žákovské knihovně - ukázky z dětských knih
 • 11. - 15. 3. 2019 - Barevný týden ve školní družině
 • 20. 3. 2019 - Notování (hudební soutěž; od 13:30 do 15:00 hodin)
 • výroba drobných dárků pro budoucí kamarády k zápisu

ÚNOR - "BUĎ FIT"

 • 8. 2. 2019: cvičení na stanovištích - Cvičí celá družina (14:00 - 15:00 hodin)
 • Karnevalové bály (termíny dle oddělení; v daný den si děti přinesou masku)
  • v pondělí 11. 2. 2019 od 14:00 do 15:00 hodin pro žlutou a modrou družinu
  • v úterý 12. 2. 2019 od 14:00 do 15:00 hodin pro zelenou a oranžovou družinu
  • ve středu 13. 2. 2019 od 14:00 do 15:00 hodin pro růžovou a červenou družinu
 • Jíme zdravě (projekt ŠD; práce v odděleních)
 • Návštěva kina DDM Přemyšlenská

LEDEN - "MRÁZ MALUJE NA OKNA"

 • plníme úkoly s Čimískem - stopy ve sněhu
 • 10. 1. 2019: divadlo K. Hakera - Pověsti české (3. třídy)
 • Mrazivé malování (různé výtvarné techniky, práce v odděleních)
 • Dovádíme na sněhu (hry venku; v případě nepříznivého počasí - závodivé hry v tělocvičně)

PROSINEC - "ČAS VÁNOČNÍ"

 • 26. 11. 2018: Pečení perníčků v žákovské kuchyňce
 • 4. 12. 2018: Čertovská veselice (14:00 - 15:00 v knihovně)
 • Andělská dílna (práce v odděleních - průběžně celý měsíc)
 • 11. 12. 2018: Vánoční vystoupení ve vestibulu škol před Vánočními trhy
 • 12. 12. 2018: Vystoupení v Domově seniorů Mirovická - 10:00 hodin (1. a 2. třídy)
 • 14. 12. 2018: Vystoupení pro děti z Mateřské školy Klíčanská - 10:00 hodin ve vestibulu školy
 • v týdnu od 17. do 21. 12. 2018: Vánoční výstava v Betlémské kapli (vše bude včas upřesněno v notýsku ŠD)
 • 21. 12. 2018: Vánoční besídkave ŠD (děti si snědí napečené perníčky a zazpívají koledy; čeká je také Vánoční překvapení)

LISTOPAD - "PROMĚNY PŘÍRODY"

 • 6. 11. 2018: Planetárium - Polaris (akce pro 1. třídy)
 • malujeme s Podzimem (práce v odděleních)
 • učíme se s Čimískem a Mudrou (projekt ŠD)
 • 29. 11. 2018: Divadlo Karla Hakera - Jak Vendelín s čerty vařil (akce pro 0. třídy)

ŘÍJEN - "BAREVNÝ PODZIM"

 • cesta do školy (práce v odděleních zaměřená na bezpečnost a dopravní výchovu
 • hrajeme si s Čimískem (seznámení se skřítkem Čimískem)
 • vycházka do přírody (tématické hry v Čimickém háji)
 • 23. 10. 2018: Zemědělské muzeum - Lesníkův rok (akce pro 3. třídy)

ZÁŘÍ - "ŠKOLA ZAČÍNÁ"

 • seznámení s novými žáky ve školní družině
 • seznámení s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech ve školní družině
 • 11. 9. 2018 - DDM: Duhová zahrada
 • vzpomínky na prázdniny
 • pravidla a řád školní družiny