ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 - program v jednotlivých měsících

ŘÍJEN - "BAREVNÝ PODZIM"

  • cesta do školy (práce v odděleních zaměřená na bezpečnost a dopravní výchovu
  • hrajeme si s Čimískem (seznámení se skřítkem Čimískem)
  • vycházka do přírody (tématické hry v Čimickém háji
  • 23. 10. 2018: Zemědělské muzeum - Lesníkův rok (akce pro 3. třídy)

ZÁŘÍ - "ŠKOLA ZAČÍNÁ"

  • seznámení s novými žáky ve školní družině
  • seznámení s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech ve školní družině
  • 11. 9. 2018 - DDM: Duhová zahrada
  • vzpomínky na prázdniny
  • pravidla a řád školní družiny