Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče,
kapacita školní družiny naší školy je 180 žáků. Pro školní rok 2018/19 plánujeme otevřít 6 oddělení školní družiny s maximálním počtem 30 žáků v oddělení. Ředitel školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do školní družiny v případech, kdy počet přijatých přihlášek překročí stanovenou kapacitu počtu žáků ve školní družině.

Přihlášky do školní družiny obdržíte:

  • rodič / zákonný zástupce žáka 0. a 1. třídy: 3. 9. 2018 na úvodní informativní schůzce ve školní družině (od vedoucí vychovatelky paní Lenky Járkové)
  • žáci 2. - 5. třídy: 3. 9. 2018 od své třídní učitelky

Žádáme o dodržení termínu odevzdání vyplněné přihlášky nejpozději 5. 9. 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny (paní Lence Járkové), popř. jiné vychovatelce školní družiny.

Děkujeme.