Předběžný zápis do ŠD na školní rok 2019/2020

  • proběhne od 20. 5. do 31. 5. 2019
  • důvodem je zjištění zájmu o ŠD ze strany rodičů pro násl. školní rok s ohledem na počet otevíraných oddělení
  • předběžné přihlášky rozdají vychovatelky ve svých odděleních v týdnu od 13. 5. do 17. 5. a po vyplnění je zase vyberou
  • děti, které nenavštěvují ŠD, obejde vedoucí vychovatelka
  • v termínu předběžného zápisu do ŠD mohou odevzdat přihlášky i žáci budoucí přípravné třídy a 1. ročníku, pokud tak ještě neučinili
  • přílohou je přiložena informace o úplatě za zájmové vzdělávání pro násl. školní rok

Lenka Járková
vedoucí vychovatelka ŠD