ŠD - základní informace

Zápis do školní družiny a její provoz v prvním školním týdnu

V pondělí 3. 9. bude školní družina v provozu do 15:00 hodin. Od 4. 9. bude v provozu již klasicky do 17:00 hodin.

Od 3. do 5. 9. 2018 v provozní době ŠD proběhne zápis do ŠD dle kritérií uvedených níže.

Žádáme rodiče, aby žáci, kteří v prvním týdnu školy navštíví školní družinu, měli řádně zapsaný odchod ze ŠD v notýsku (žáci 0. a 1. ročníků na lístečku) s podpisem rodičů.

Provoz školní družiny během pololetních a jarních prázdnin

Zajištění provozu školní družiny během pololetních a jarních prázdnin:

 • pololetni prázdniny - 1. února 2019 - ŠD nebude v provozu
 • jarní prázdniny - 18. až 22. února 2019 - provoz ŠD bude zajištěn na ZŠ Libčická

Bližší informace vám případně podají vychovatelky školní družiny.

Podzimní prázdniny - provoz ŠD

Vážení rodiče,

provoz školní družiny během podzimních prázdnin ve dnech 29. a 30. 10. 2018 bude zajištěn na Základní škole Dolákova, Praha 8 - Bohnice (spojení bus číslo 200).
Děti budou potřebovat jídlo a pití na celý den s sebou.

Bližší informace vám podají vychovatelky ŠD

Informace o přijetí / nepřijetí žáků do ŠD

Vážení rodiče,
v přílohách naleznete informaci o přijetí, případně o nepřijetí, Vašeho dítěte do školní družiny pro školní rok 2018/2019.

Úplata za ŠD a ŠK ve školním roce 2018/2019

Informace o výši měsíčních plateb za školní drdužinu a školní klub v letošním školním roce.

DŮLEŽITÉ informace pro rodiče / zákonné zástupce žáků navštěvujících ŠD

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete informace o provozu a organizaci školní družiny, způsobu její úhrady a změnách při vyzvedávání dětí ze ŠD. Následně se zde můžete seznámit i s ročním plánem ŠD.

Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče,
kapacita školní družiny naší školy je 180 žáků. Pro školní rok 2018/19 plánujeme otevřít 6 oddělení školní družiny s maximálním počtem 30 žáků v oddělení. Ředitel školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do školní družiny v případech, kdy počet přijatých přihlášek překročí stanovenou kapacitu počtu žáků ve školní družině.

Přihlášky do školní družiny obdržíte:

Dobré rady rodičům

 1. Najděte si čas být spolu.
 2. Co nejvíc dítěti nabízejte, ale do ničeho ho nenuťte.
 3. Společná aktivita je zábava a hra, ne povinnost a nutnost.
 4. Nemanipulujte s dítětem, podněcujte jeho snahu, jeho vlastní aktivitu.
 5. Poskytujte oporu a radu, kde je třeba.
 6. Nespěchejte na dítě při řešení a zvládání činnosti, dopřejte mu čas, pro urychlení s ním nemanipulujte.
 7. Neřešte problémy za dítě, ale pomozte mu je řešit.
 8. Oceňujte úsilí dítěte, ne jen výsledky.
 9. Mějte trpělivost, naslouchejte dítěti a reagujte na jeho nápady.

Desatero žáka

 1. Neodbývejte mne, když se ptám.
 2. Nebojte se být pevní v jednání se mnou. Řád mi pomáhá se orientovat a být v bezpečí.
 3. Nedovolte mi, abych si vytvořil zlé návyky.
 4. Nesekýrujte mne, opravujte přiměřeně, nepopichujte.
 5. Nechraňte mě před důsledky mých činů.
 6. Neopravujte mě před lidmi.
 7. Nezapomeňte, že se někdy nedovedu vyjádřit tak, jak bych chtěl.
 8. Nehýčkejte mne.
 9. Buďte důslední, zachovejte řád.
 10. Pamatujte, že víc se naučím od vzoru než od kritika.
Subscribe to RSS - ŠD - základní informace