ŠD - základní informace

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 - program v jednotlivých měsících

ČERVEN - "A JSME VE FINÁLE"

 • 3. 6. JUNIOR - SENIOR: zábavné dopoledne v Domově seniorů Mirovická
 • malování na chodník na téma prázdniny
 • zábavné odpoledne v atriu školy (termín bude upřesněn)
 • bezpečnost o prázdninách – beseda s dětmi

KVĚTEN - "JSME VESELÉ DĚTI"

Zápis do školní družiny a její provoz v prvním školním týdnu

V pondělí 3. 9. bude školní družina v provozu do 15:00 hodin. Od 4. 9. bude v provozu již klasicky do 17:00 hodin.

Od 3. do 5. 9. 2018 v provozní době ŠD proběhne zápis do ŠD dle kritérií uvedených níže.

Žádáme rodiče, aby žáci, kteří v prvním týdnu školy navštíví školní družinu, měli řádně zapsaný odchod ze ŠD v notýsku (žáci 0. a 1. ročníků na lístečku) s podpisem rodičů.

Předběžný zápis do ŠD na školní rok 2019/2020

 • proběhne od 20. 5. do 31. 5. 2019
 • důvodem je zjištění zájmu o ŠD ze strany rodičů pro násl. školní rok s ohledem na počet otevíraných oddělení
 • předběžné přihlášky rozdají vychovatelky ve svých odděleních v týdnu od 13. 5. do 17. 5. a po vyplnění je zase vyberou
 • děti, které nenavštěvují ŠD, obejde vedoucí vychovatelka
 • v termínu předběžného zápisu do ŠD mohou odevzdat přihlášky i žáci budoucí přípravné třídy a 1. ročníku, pokud tak ještě neučinili
 • přílohou je přiložena informace o úplatě za zájmové vzdělávání pro násl. školní rok

Zajištění provozu školní družiny během velikonočních prázdnin

Zajištění provozu školní družiny během velikonočních prázdnin:

 • 18. dubna 2019 - provoz ŠD bude zajištěn na ZŠ Mazurská
 • 19. a 22. dubna 2019 - ŠD nebude v provozu

Bližší informace vám případně podají vychovatelky školní družiny.

Provoz školní družiny během pololetních a jarních prázdnin

Zajištění provozu školní družiny během pololetních a jarních prázdnin:

 • pololetni prázdniny - 1. února 2019 - ŠD nebude v provozu
 • jarní prázdniny - 18. až 22. února 2019 - provoz ŠD bude zajištěn na ZŠ Libčická

Bližší informace vám případně podají vychovatelky školní družiny.

Podzimní prázdniny - provoz ŠD

Vážení rodiče,

provoz školní družiny během podzimních prázdnin ve dnech 29. a 30. 10. 2018 bude zajištěn na Základní škole Dolákova, Praha 8 - Bohnice (spojení bus číslo 200).
Děti budou potřebovat jídlo a pití na celý den s sebou.

Bližší informace vám podají vychovatelky ŠD

Informace o přijetí / nepřijetí žáků do ŠD

Vážení rodiče,
v přílohách naleznete informaci o přijetí, případně o nepřijetí, Vašeho dítěte do školní družiny pro školní rok 2018/2019.

Úplata za ŠD a ŠK ve školním roce 2018/2019

Informace o výši měsíčních plateb za školní drdužinu a školní klub v letošním školním roce.

DŮLEŽITÉ informace pro rodiče / zákonné zástupce žáků navštěvujících ŠD

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete informace o provozu a organizaci školní družiny, způsobu její úhrady a změnách při vyzvedávání dětí ze ŠD. Následně se zde můžete seznámit i s ročním plánem ŠD.

Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče,
kapacita školní družiny naší školy je 180 žáků. Pro školní rok 2018/19 plánujeme otevřít 6 oddělení školní družiny s maximálním počtem 30 žáků v oddělení. Ředitel školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do školní družiny v případech, kdy počet přijatých přihlášek překročí stanovenou kapacitu počtu žáků ve školní družině.

Přihlášky do školní družiny obdržíte:

Subscribe to RSS - ŠD - základní informace