Zápis do školní družiny

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11, zastoupená ředitelem Mgr. Tomášem Táborským, vyhlašuje v souladu s ust. § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ust. § 8 a dalších vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, zápis do školní družiny pro školní rok 2019/2020.

Zápis do školní družiny se uskuteční ve dnech 2. – 5. 9. 2019 na základě odevzdání řádně vyplněné přihlášky vedoucí vychovatelce školní družiny Lence Járkové, případně ostatním vychovatelkám.

Pro školní rok 2019/2020 bude přijímáno nejvýše 195 žáků. Přijetí dětí do školní družiny se řídí zveřejněnými kritérií pod čj. 623/2019.

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

kategorie-doma: