Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady na uvolněné místo za zákonné zástupce nezletilých žáků

Ředitel Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11, Mgr. Tomáš Táborský ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dle volebního řádu školské rady, volbu 1 člena do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volba se uskuteční dne 17. 9. 2019 v 18,30 – 19,30 h.

Pokud máte zájem kandidovat, nejpozději do 26. 8. 2019 vyplňte přihlášku, kterou najdete na webových stránkách školy, případně v kanceláři školy.

Jména kandidátů budou zveřejněna na stránkách naší školy nejméně 15 dnů před volbami.

Každý zákonný zástupce obdrží hlasovací lístek, na kterém zaškrtne jednoho z navržených kandidátů.

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

kategorie-doma: