Úvodní slovo ředitele školy

Vážení kolegové, milí žáci, vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás v souvislosti s mým nástupem do funkce a také začátkem nového školního roku pozdravil.

Jako učitel a bývalý zástupce ředitele přicházím samozřejmě se svou koncepcí rozvoje Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11. Tuto představu jsem obhajoval při konkurzním řízení a budu své nové kolegy a i Vás, rodiče a žáci, pro ni postupně získávat. Budu rád za Vaši aktivní účast na životě školy.

Zároveň si uvědomuji, že naše škola představuje nemalé společenství postojů, názorů a zvyklostí, které je potřeba respektovat a pracovat s nimi v přiměřeném čase.

Přeji žákům, ale i rodičům a všem zaměstnancům, úspěšné vykročení do nového školního roku, mnoho úspěchů a především pak hodně štěstí a zdraví.

Tomáš Táborský, ředitel školy

kategorie-doma: