Informace pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

Vážení rodiče,

v přílohách zveřejňujeme:
- informace pro nové strávníky a přihlášku ke stravování
- informace ze školní družiny
- seznam potřeb, které zakoupí zákonní zástupci, ostatní dostanou žáci od školy
- ISIC karta a její možnost vydání

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

kategorie-doma: