Informace o třídních schůzkách a jednání SRPŠ

4. června 2019 se konají od 18 hodin třídní schůzky (netýká se třídy 1. B)
4. června se v 17,30 hodin uskuteční ve sborovně školy jednání SRPŠ
18. června 2019 se konají od 18 hodin třídní schůzky třídy 1. B

kategorie-doma: