Aktuality

Vážení kolegové, milí žáci, vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás v souvislosti s mým nástupem do funkce a také začátkem nového školního roku pozdravil.

Jako učitel a bývalý zástupce ředitele přicházím samozřejmě se svou koncepcí rozvoje Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11. Tuto představu jsem obhajoval při konkurzním řízení a budu své nové kolegy a i Vás, rodiče a žáci, pro ni postupně získávat. Budu rád za Vaši aktivní účast na životě školy.

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že z organizačních a technických důvodů v souladu s ust. § 24 školského zákona vyhlašuji dne 5. 6. 2019 ředitelské volno.
V tento den nebude zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny.

4. června 2019 se konají od 18 hodin třídní schůzky (netýká se třídy 1. B)
4. června se v 17,30 hodin uskuteční ve sborovně školy jednání SRPŠ
18. června 2019 se konají od 18 hodin třídní schůzky třídy 1. B

Hrajeme si na školu pro budoucí prvňáčky 18. 5. 2019

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na:

Vážení rodiče,
v příloze naleznete informace o letních sportovních příměstských táborech, které se budou konat i na naší základní škole.

Vážení rodiče,

naše žákyně VI. B Natálie Nekolová byla nominována v kategorii žákyně do soutěže Sportovec Prahy 8 za rok 2018. Hlasování probíhá od 14. 1. do 13. 2. 2019 na adrese

https://www.praha8.cz/Hlasovani-v-ankete-Sportovec-Prahy-8-roku-2018.html

Děkujeme za Váš hlas a podporu.

Sběr starého papíru se uskuteční ve dnech 18. až 22. března 2019.

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat, že na základě požadavku, který byl vznesen na třídních schůzkách, škola navázala spolupráci s firmou COME vending s.r.o., která v budově školy instalovala svačinový automat.
Všechny výrobky zařazené do svačinového automatu jsou prověřeny nutričním terapeutem, aby byly vhodné pro dopolední svačinu školáka.

Vážení rodiče, milé děti,

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme naši školu přihlásili k účasti na Tříkrálové sbírce – realizovat ji budeme ve dnech 7. až 11. ledna 2019.
Jde o sbírku šatstva a obuvi pro děti do 12 let, dále lze darovat např. i hračky a knihy – podrobnější informace naleznete v letáku v příloze.
U vchodu školy (v šatně za 2. vchodovými dveřmi) budou 3 kontejnery, do kterých lze darované předměty ukládat.

Děkujeme.

za vedení školy
Jan Piskorik

Vážení rodiče,
na jednání Spolku rodičů a přátel ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11 byl dne 20. 11. 2018 schválen
rodičovský příspěvek.

Pokyny k platbě jsou uvedeny v příloze.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost ke škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC Školák je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí je uznáván na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Přijmeme na plný úvazek asistenta pedagoga na 2. stupeň s nástupem ihned.
Pro bližší informace kontaktujte ředitele školy Mgr. Tomáše Táborského.

Sběr tvrdého pečiva proběhne ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 7:30 do 8:00 hodin před budovou školy. Tvrdé pečivo je určeno pro koně Městské policie hl. m. Prahy.

Prosíme všechny, aby tvrdé pečivo bylo uloženo v papírové tašce nebo krabici, čitelně podepsané a zvážené (váha napsaná na obalu).

Děkujeme za spolupráci.

Dětská školní rada

V příloze naleznete informace o zajištění provozu školy o podzimních prázdninách 2018

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že k 7. 10. 2018 dojde ke zrušení pevných linek u nás ve škole.
Pevné telefonní linky do školy jsou nahrazeny mobilními telefony - mobilní telefonní čísla jsou již platná.

Mgr. Tomáš Táborský
telefon - 284 685 382, zrušen bez náhrady
mobil: 732 758 448

Mgr. Jan Piskorik
telefon - 284 682 892, zrušen bez náhrady
mobil: 775 274 800

Jana Knížová
telefon/fax - 284 684 758, zrušen a nahrazen mobilním telefonem
mobil: 728 515 737

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

od 6. do 11. ledna 2019 proběhne zimní lyžařský výcvik ve Špindlerově mlýně (Svatý Petr) ve spolupráci s cestovní kanceláří CK2.

Bližší informace, přihlášky (orientační pro ZŠ - pro zjištění počtu zájemců a závaznou pro CK2) plánky a ukázky ubytování naleznete v přílohách níže.

Kontaktní osoby: Ondřej Appl (736450049)
Eva Němcová (739237657)

Vážení návštěvníci školního hřiště,

dovolujeme si Vás informovat, že školní hřiště je od 24. 9. 2018 do 1. 10. 2018 uzavřeno pro veřejnost z technických důvodů.

Děkujeme za pochopení.

T. Táborský, ředitel školy

Vážení rodiče,
pro žáčky nultého ročníku prosíme připravte tyto pomůcky a potřeby:

 • batoh
 • penál
 • trojhranné obyčejné tužky, ořezávátko, guma
 • pořadač (papírový) - na zakládání výkresů, prodává např. v sadě IKEA
 • hygienické potřeby (papírové kapesníčky, tekuté mýdlo)
 • přezůvky
 • sirup (šťáva)

výtvarné potřeby (do kufříku či krabice):

  Pro školní rok 2018 / 2019 přijmeme:
 • učitele / učitelku angličtiny na plný úvazek
  Nabízíme práci v přátelském kolektivu ve škole rodinného typu.
  Svoje nabídky zasílejte k rukám zástupce ředitelky školy Mgr. Jana Piskorika na e-mail zastupce@zshovorcovicka.cz nebo volejte na telefon 775 274 800

Dne 16. 5. 2018 se ZŠ Praha 8, Hovorčovická 11 zúčastní 22. ročníku veřejné sbírky Český den proti rakovině. Účelem sbírky, kterou tradičně organizuje Liga proti rakovině, je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi.

Prosíme o součinnost při likvidaci nežádoucího parazita.

 • Oznámení o výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2024
 • Oznámení o výši schváleného příspěvku na rok 2018 zastupitelstvem MČ Praha 8