Doma

Vážení kolegové, milí žáci, vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás v souvislosti s mým nástupem do funkce a také začátkem nového školního roku pozdravil.

Jako učitel a bývalý zástupce ředitele přicházím samozřejmě se svou koncepcí rozvoje Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11. Tuto představu jsem obhajoval při konkurzním řízení a budu své nové kolegy a i Vás, rodiče a žáci, pro ni postupně získávat. Budu rád za Vaši aktivní účast na životě školy.

Zároveň si uvědomuji, že naše škola představuje nemalé společenství postojů, názorů a zvyklostí, které je potřeba respektovat a pracovat s nimi v přiměřeném čase.

Přeji žákům, ale i rodičům a všem zaměstnancům,...

Číst dál

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete informace o provozu a organizaci školní družiny, způsobu její úhrady a změnách při vyzvedávání dětí ze ŠD. Následně se zde můžete seznámit i s ročním plánem ŠD.

V pondělí 3. 9. bude školní družina v provozu do 15:00 hodin. Od 4. 9. bude v provozu již klasicky do 17:00 hodin.

Od 3. do 5. 9. 2018 v provozní době ŠD proběhne zápis do ŠD dle kritérií uvedených níže.

Žádáme rodiče, aby žáci, kteří v prvním týdnu školy navštíví školní družinu, měli řádně zapsaný odchod ze ŠD v notýsku (žáci 0. a 1. ročníků na lístečku) s podpisem rodičů.

Od prvního dne školy budou žáci předáváni rodičům v nově zavedených pravidelných intervalech.

Přihlášky do školní družiny obdrží všichni žáci / rodiče 0. až 3. ročníků;...

Číst dál

Vážení rodiče,
kapacita školní družiny naší školy je 180 žáků. Pro školní rok 2018/19 plánujeme otevřít 6 oddělení školní družiny s maximálním počtem 30 žáků v oddělení. Ředitel školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do školní družiny v případech, kdy počet přijatých přihlášek překročí stanovenou kapacitu počtu žáků ve školní družině.

Přihlášky do školní družiny obdržíte:

  • rodič / zákonný zástupce žáka 0. a 1. třídy: 3. 9. 2018 na úvodní informativní schůzce ve školní družině (od vedoucí vychovatelky paní Lenky Járkové)
  • žáci 2. - 5. třídy: 3. 9. 2018 od své...

Číst dál

Informace o potřebných pomůckách pro školní rok 2018 / 2019