Doma

V pondělí 3. 9. bude školní družina v provozu do 15:00 hodin. Od 4. 9. bude v provozu již klasicky do 17:00 hodin.

Od 3. do 5. 9. 2018 v provozní době ŠD proběhne zápis do ŠD dle kritérií uvedených níže.

Žádáme rodiče, aby žáci, kteří v prvním týdnu školy navštíví školní družinu, měli řádně zapsaný odchod ze ŠD v notýsku (žáci 0. a 1. ročníků na lístečku) s podpisem rodičů.

Od prvního dne školy budou žáci předáváni rodičům v nově zavedených pravidelných intervalech.

Přihlášky do školní družiny obdrží všichni žáci / rodiče 0. až 3. ročníků;...

Číst dál

Vážení rodiče,
kapacita školní družiny naší školy je 180 žáků. Pro školní rok 2018/19 plánujeme otevřít 6 oddělení školní družiny s maximálním počtem 30 žáků v oddělení. Ředitel školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do školní družiny v případech, kdy počet přijatých přihlášek překročí stanovenou kapacitu počtu žáků ve školní družině.

Přihlášky do školní družiny obdržíte:

 • rodič / zákonný zástupce žáka 0. a 1. třídy: 3. 9. 2018 na úvodní informativní schůzce ve školní družině (od vedoucí vychovatelky paní Lenky Járkové)
 • žáci 2. - 5. třídy: 3. 9. 2018 od své...

Číst dál

Informace o potřebných pomůckách pro školní rok 2018 / 2019

  Pro školní rok 2018 / 2019 přijmeme:
 • učitele / učitelku angličtiny na plný úvazek
  Nabízíme práci v přátelském kolektivu ve škole rodinného typu.
  Svoje nabídky zasílejte k rukám zástupce ředitelky školy Mgr. Jana Piskorika na e-mail zastupce@zshovorcovicka.cz nebo volejte na telefon 775 274 800

Informace pro rodiče:

 • přijaté děti ze spádové oblasti - k 16. 4. 2018
 • přijaté děti z nespádových oblastí - k 4. 5. 2018