Doma

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete přihlášky do kroužků pro tento školní rok, informace o jejich činnosti a možnosti využití školní klubovny pro žáky 4., 5., 8. a 9. ročníku, v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Vážení rodiče,
v přílohách naleznete informaci o přijetí, případně o nepřijetí, Vašeho dítěte do školní družiny pro školní rok 2018/2019.

Pro žáky šestých ročníků jsou připraveny ve spolupráci školního psychologa, školního metodika prevence a třídních učitelek adaptační dny:

  • 6. B - v pátek 7. září 2018
  • 6. A - ve středu 12. září 2018

Vážení rodiče,
v příloze naleznete rozdělení žáků do 1. tříd, informaci o rozdělení dětí do přípravných tříd se dozvíte při zahájení školního roku 3. 9. 2018 od třídních učitelek.