Doma

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete přihlášky do kroužků pro tento školní rok, informace o jejich činnosti a možnosti využití školní klubovny pro žáky 4., 5., 8. a 9. ročníku, v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Vážení rodiče,
v přílohách naleznete informaci o přijetí, případně o nepřijetí, Vašeho dítěte do školní družiny pro školní rok 2018/2019.

Vážení rodiče, milí strávníci,

dovolujeme se na Vás obrátit s několika žádostmi:

1. Prosíme, abyste si zkontrolovali platební příkazy (trvalé, jednorázové) pro platbu stravného. Opětovně připomínáme, že stravné nelze platit inkasem.

2. Žádáme všechny strávníky, aby k přihlašování a odhlašování stravy používali portál strava.cz.

3. Po dobu nepřítomnosti vedoucí kuchařky budeme vařit pouze jedno jídlo.

Děkujeme za pochopení.

Pro žáky šestých ročníků jsou připraveny ve spolupráci školního psychologa, školního metodika prevence a třídních učitelek adaptační dny:

  • 6. B - v pátek 7. září 2018
  • 6. A - ve středu 12. září 2018