Doma

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

 • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hod.
 • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hod.

V případě, že se zákonný zástupce zapisovaného dítěte z důvodu hodného zřetele nemůže zúčastnit zápisu v řádném termínu, pak si domluví náhradní termín s ředitelem školy Mgr. Tomášem Táborským.

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě cizinců pas...

Číst dál

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hod.
 • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hod.

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte

Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:

 • vyplněnou Žádost o přijetí k povinné školní docházce (do 1. třídy) pro...

Číst dál

Vážení rodiče,

naše žákyně VI. B Natálie Nekolová byla nominována v kategorii žákyně do soutěže Sportovec Prahy 8 za rok 2018. Hlasování probíhá od 14. 1. do 13. 2. 2019 na adrese

https://www.praha8.cz/Hlasovani-v-ankete-Sportovec-Prahy-8-roku-2018.html

Děkujeme za Váš hlas a podporu.

Sběr starého papíru se uskuteční ve dnech 18. až 22. března 2019.

Zajištění provozu školní družiny během pololetních a jarních prázdnin:

 • pololetni prázdniny - 1. února 2019 - ŠD nebude v provozu
 • jarní prázdniny - 18. až 22. února 2019 - provoz ŠD bude zajištěn na ZŠ Libčická

Bližší informace vám případně podají vychovatelky školní družiny.