Doma

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že v souladu s vydanými kritérii pro přijímání žáků do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 pod čj. 92/2019 (dále jen „kritéria“), která byla zveřejněna 1. 2. 2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy, byl stanoven počet 60 přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Zápisy do prvního ročníku proběhly 4. a 17. 4. 2019.
Přednostně v souladu s vydanými kritérii bylo přijato 57 dětí k základnímu vzdělávání splňujících první a druhé kritérium. Do stanovené kapacity zbývají 3 žadatelé, kteří budou stanoveni losováním z registračních čísel žadatelů splňujících 3. kritérium.

Losování...

Číst dál

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na:

Zápis do přípravné třídy a do prvních tříd pro školní rok 2019/2020
  • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hodin
  • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hodin
Třídní schůzky dne 9. 4. 2019 v 18 h
Jednání SRPŠ dne 9. 4. 2019 v 17,30 h ve sborovně školy
Velikonoční jarmark žáků 1. stupně dne 15. 4. 2019 v 17 h ve školní jídelně, vstup dveřmi u školní jídelny...

Zajištění provozu školní družiny během velikonočních prázdnin:

  • 18. dubna 2019 - provoz ŠD bude zajištěn na ZŠ Mazurská
  • 19. a 22. dubna 2019 - ŠD nebude v provozu

Bližší informace vám případně podají vychovatelky školní družiny.

Vážení rodiče,
v příloze naleznete informace o letních sportovních příměstských táborech, které se budou konat i na naší základní škole.

Třídní schůzky:
3. TS: 9. 4. 2019 18:00
4. TS: 4. 6. 2019 18:00

Den otevřených dveří:
19. 3. 2019 8:00 – 16:00

Zápis žáků:
4. 4. 2019 v době 14 - 18 h, zápis dětí do první třídy a do přípravné třídy - spádové děti
17. 4. 2019 v době 15 - 17 h, zápis dětí do první třídy a do přípravné třídy - nespádové děti

Důležité informace: