Doma

Informace pro rodiče:

  • přijaté děti ze spádové oblasti - k 16. 4. 2018
  • přijaté děti z nespádových oblastí - k 4. 5. 2018

Dne 16. 5. 2018 se ZŠ Praha 8, Hovorčovická 11 zúčastní 22. ročníku veřejné sbírky Český den proti rakovině. Účelem sbírky, kterou tradičně organizuje Liga proti rakovině, je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi.
Ve středu 16. května 2018 od 7:30 hod budou dobrovolníci z řad členů Dětské školní rady ZŠ nabízet veřejnosti v okolí školy, rodičům našich žáků a svým spolužákům symbolické kvítky měsíčku lékařského (letos se stužkou vínovou) za minimální příspěvek 20 Kč. Získané prostředky využije Liga proti rakovině na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a...

Číst dál

Prosíme o součinnost při likvidaci nežádoucího parazita.

  • Oznámení o výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2024
  • Oznámení o výši schváleného příspěvku na rok 2018 zastupitelstvem MČ Praha 8

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků žáků