Doma

Vážení rodiče,

níže v příloze zveřejňuji kompletní výsledky zápisu do přípravné třídy včetně zápisu z veřejného losování.

Tomáš Táborský
ředitel školy

Dovoluji si požádat rodiče přijatých žáků, kteří se rozhodnou, že na naši školu jejich dítě nenastoupí, aby tuto skutečnost nahlásili řediteli školy.
Můžete tak umožnit přijetí dalších dětí.

Vážení rodiče,

níže v příloze zveřejňuji kompletní výsledky zápisu do 1. ročníku.

Přijaté žáky srdečně zveme na akci Hrajeme si na školu pořádanou dne 18. 5. 2019.

Tomáš Táborský
ředitel školy

O přijetí resp. nepřijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Můžete požádat ředitele školy o jeho vydání v termínu 6. - 10. května 2019. Žádosti zasílejte na email:...

Číst dál

Hrajeme si na školu pro budoucí prvňáčky 18. 5. 2019

  • termín: sobota 18. května 2019
  • čas: 8 – 12 h (v 8 h sraz v šatně, kde budou děti rozděleny do skupin)

Program je určený pro děti, které jsou řádně zapsány do 1. ročníku na Základní školu, Praha 8, Hovorčovická 11.
Děti si vyzkouší své dovednosti zábavnou formou v rámci vyučovacích předmětů ČJ, M, TV a HV (pomůcky děti nepotřebují, pouze sportovní oblečení a obuv a malou svačinku s pitím). Zájemci z řad dětí dostanou i oběd a seznámí se tak s prostředím školní jídelny, na oběd se může přihlásit i rodič.
Přihlášky je možné odevzdat...

Číst dál

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že v souladu s vydanými kritérii pro přijímání žáků do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 pod čj. 128/2019 (dále jen „kritéria“), která byla zveřejněna 7. 2. 2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy, byl stanoven počet 15 přijímaných žáků do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020. Zápisy do přípravné třídy proběhly 4. 4. a 17. 4. 2019, náhradní termíny zápisu proběhly individuálně v průběhu dubna z rozhodnutí ředitele školy.
Přednostně v souladu s vydanými kritérii bylo zařazeno 14 dětí do přípravné třídy splňujících první až třetí kritérium. Do stanovené kapacity zbývá 1 žadatel, který bude...

Číst dál

Vážení rodiče,

ředitel školy v souladu s vydanými kritérii pro přijímání žáků do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 pod čj. 92/2019 (dále jen „kritéria“), která byla zveřejněna 1. 2. 2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy, stanovil počet 60 přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Zápisy do prvního ročníku proběhly 4. a 17. 4. 2019.
Přednostně v souladu s vydanými kritérii bylo přijato 57 dětí k základnímu vzdělávání splňujících první a druhé kritérium. Do stanovené kapacity zbývají 3 žadatelé, kteří budou stanoveni losováním z registračních čísel žadatelů splňujících třetí kritérium.
Losování provedl pověřený člen...

Číst dál