Doma

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hod.
 • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hod.

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte

Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:

 • vyplněnou Žádost o přijetí k povinné školní docházce (do 1. třídy) pro...

Číst dál

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

 • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hod.
 • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hod.

V případě, že se zákonný zástupce zapisovaného dítěte z důvodu hodného zřetele nemůže zúčastnit zápisu v řádném termínu, pak si domluví náhradní termín se zástupcem ředitele školy Mgr. Janem Piskorikem.

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě...

Číst dál

Třídní schůzky:
3. TS: 9. 4. 2019 18:00
4. TS: 4. 6. 2019 18:00

Den otevřených dveří:
19. 3. 2019 8:00 – 16:00

Zápis žáků:
4. 4. 2019 v době 14 - 18 h, zápis dětí do první třídy a do přípravné třídy - spádové děti
17. 4. 2019 v době 15 - 17 h, zápis dětí do první třídy a do přípravné třídy - nespádové děti

Důležité informace:

ÚNOR - "BUĎ FIT"

 • 8. 2. 2019: cvičení na stanovištích - Cvičí celá družina (14:00 - 15:00 hodin)
 • Karnevalové bály (termíny dle oddělení; v daný den si děti přinesou masku)
  • v pondělí 11. 2. 2019 od 14:00 do 15:00 hodin pro žlutou a modrou družinu
  • v úterý 12. 2. 2019 od 14:00 do 15:00 hodin pro zelenou a oranžovou družinu
  • ve středu 13. 2. 2019 od 14:00 do 15:00 hodin pro růžovou a červenou družinu
 • Jíme zdravě (projekt ŠD; práce v odděleních)
 • Návštěva kina DDM Přemyšlenská

LEDEN - "MRÁZ MALUJE NA OKNA"

 • ...

Číst dál

Vážení rodiče,

naše žákyně VI. B Natálie Nekolová byla nominována v kategorii žákyně do soutěže Sportovec Prahy 8 za rok 2018. Hlasování probíhá od 14. 1. do 13. 2. 2019 na adrese

https://www.praha8.cz/Hlasovani-v-ankete-Sportovec-Prahy-8-roku-2018.html

Děkujeme za Váš hlas a podporu.