Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Zipyho kamarádi

Zipyho kamarádi

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat, že v tomto školním roce od října 2019 probíhá ve školní družině program Zipyho kamarádi, vedený školní metodičkou prevence Lucií North a vedoucí školní družiny Lenkou Járkovou.
Metodika Zipyho kamarádi je zaměřena na podporu duševního zdraví dětí – posiluje sociální dovednosti dětí, rozvíjí jejich strategie zvládání obtížných/stresových situací a pomáhá tak předcházet projevům a rozvoji rizikového chování a výskytu duševních onemocnění. 
Je to program pro malé děti, které mají různou míru dovedností a potřeb. Nezaměřuje se na děti s konkrétními problémy nebo znevýhodněními, cílem je podpořit emociální zdraví všech malých dětí.