Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11, zastoupená ředitelem Mgr. Tomášem Táborským, vyhlašuje v souladu s ust. § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (dále  jen  „školský zákon“), a  v souladu  s ust.  § 8  a
dalších vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, zápis do školní družiny pro školní rok 2019/2020.
Zápis do školní družiny se uskuteční ve dnech 2. – 5. 9. 2019 na základě odevzdání řádně vyplněné přihlášky vedoucí vychovatelce školní družiny Lence Járkové, případně ostatním vychovatelkám.
Pro školní rok 2019/2020 bude přijímáno nejvýše 195 žáků. Přijetí dětí do školní družiny se řídí zveřejněnými kritérií pod čj. 623/2019.
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

E-mail
hospodarka@zshovorcovicka.cz

IČO
60433299