Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11, zastoupená ředitelem Mgr. Tomášem Táborským, vyhlašuje v souladu s ust. § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (dále  jen  „školský zákon“), a  v souladu  s ust.  § 8  a dalších vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021.
Zápis do školní družiny se uskuteční ve dnech 1. – 4. 9. 2020 na základě odevzdané řádně vyplněné přihlášky vedoucí vychovatelce školní družiny Lence Járkové, případně ostatním vychovatelkám.
Pro školní rok 2020/2021 bude přijímáno nejvýše 200 žáků. Přijetí dětí do školní družiny se řídí zveřejněnými kritérií pod čj. 427/2020.
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy