Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Zápis do 1. ročníku - veřejné losování

Zápis do 1. ročníku - veřejné losování

Vážení rodiče,
 
dovoluji si Vás informovat, že v souladu s vydanými kritérii pro přijímání žáků do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 pod čj. 92/2019 (dále jen „kritéria“), která byla zveřejněna 1. 2. 2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy, byl stanoven počet 60 přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Zápisy do prvního ročníku proběhly 4. a 17. 4. 2019.
Přednostně v souladu s vydanými kritérii bylo přijato 57 dětí k základnímu vzdělávání splňujících první a druhé kritérium. Do stanovené kapacity zbývají 3 žadatelé, kteří budou stanoveni losováním z registračních čísel žadatelů splňujících 3. kritérium.
Losování provede pověřený člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a pověřeného pedagogického pracovníka školy. Veřejné losování proběhne dne 29. 4. 2019 v 13,30 h v ředitelně školy v souladu s vydanými kritérii.
 
S pozdravem
 
Tomáš Táborský
ředitel školy

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

E-mail
hospodarka@zshovorcovicka.cz

IČO
60433299