Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Žádost o přijetí do 1. ročníku a přípravné třídy, žádost o odklad - aktualizováno

Žádost o přijetí do 1. ročníku a přípravné třídy, žádost o odklad - aktualizováno

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Vážení rodiče, 
z těchto důvodů dochází ke změnám:
  • žádosti o přijetí do 1. ročníku budeme přijímat v termínu 6. - 30. 4. 2020
  • žádosti o odklad budeme přijímat v termínu 6. - 30. 4. 2020
  • žádosti o zařazení do přípravné třídy budeme přijímat v termínu 11. - 28. 5. 2020

Žádosti o přijetí do 1. ročníku, žádosti o odklad povinné školní docházky, žádosti o zařazení do přípravného ročníku budou přijímány způsobem umožňující dálkový přístup bez osobní přítomnosti:

  • emailem s elektronickým podpisem 
  • doporučeně poštou
  • datovou schránkou 
  • prostým vložením označené obálky do schránky školy
 
Dotazy ve věci žádostí směřujte zástupkyním ředitele školy. Z důvodu hodného zřetele je možné v součinnosti se zástupkyněmi domluvit osobní schůzku k podání žádosti.
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy