Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,

dovolím si Vás informovat, že Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let při uzavření školy (dále jen "žádost") zákonným zástupcům bude potvrzovat paní hospodářka Jana Knížová.

Dle usnesení Vlády ČR č. 262 budou nově žádosti potvrzovány i osobám samostatně výdělečně činným. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o ošetřovném pro OSVČ. 

Zákonem č. 133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 dochází ke změnám:

  • výplata ošetřovného podle zákona se nově prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení
  • ošetřovné se nově vyplácí při péči o dítě, kterému ještě nebylo 13 let v okamžiku, kdy o něj rodič (nebo jiná nemocensky pojištěná osoba, pokud uplatňuje nárok na dávku) začal v individuálním případě pečovat; pokud následně v průběhu péče dítě dosáhne věku 13 let, ošetřovné náleží až do konce podpůrčí doby
  • další informace lze nalézt v zákonu č. 133/2020 Sb. a v informacích od ČSSZ, níže v přílohách

Žádosti potvrzujeme v níže uvedených úředních hodinách (žádosti tiskneme ze systému Bakaláři, nepotvrzujeme vámi vyplněné), dále je možné požádat o žádost v elektronické podobě ředitele školy prostřednictví emailu příp. přes datovou schránku.  

  • v úterý 31. 3. v čase 9 -10 h
  • ve čtvrtek 2. 4. v čase 9 -10 h
  • v úterý 5. 4. v čase 9 - 10 h
  • v úterý 12. 4. v čase 9 -10 h

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy