Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Vzdělávání žáků od 17. 5. 2021

Vzdělávání žáků od 17. 5. 2021

Na základě nového MO MZ se s účinností od 17. 5. 2021 umožňuje prezenční výuka žáků 1. i 2. stupně bez rotace.
 
Rozvrh prezenční výuky je přístupný v systému Bakaláři.
 
Testování žáků
Antigenní testování žáků bude probíhat na 1. i 2. st. jednou týdně, a to vždy v pondělí při 1. vyuč. hodině.
Časy příchodů žáků  (platí každé pondělí):
7,30 h                   0. A, 1. AB
7,40 h                   2. AB, 3. AB
7,50 h                   4. AB, 5. AB
8,00 h                   6. AB, 7. AB
8,10 h                   8. AB, 9. A
Nebude-li žák přítomen ve stanoveném termínu testování, provede se test v den jeho příchodu.
Ve vnitřních prostorách školy nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Při pobytu mimo budovu tato povinnost neplatí, pokud žák dodrží odstup 2 m od jiných osob.
V ostatní dny žáci 1. st. přichází v čase 7,30 - 7,45 h, žáci 2. st. v čase 7,45 - 8,00 h.
 
Dítě, žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost prezenčního vzdělávání.
 
Školní družina
Provoz školní družiny je zajištěn v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Z důvodu návratu žáků 1. stupně se ruší povinnost škol zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.
 
Ranní družina – žáci mohou přicházet v čase od 6:30 – 7:15 h do šatny školy
 
Časy odchodů dětí z ŠD
  • po vyučování (bez oběda) – nutno písemně informovat třídního učitele
  • po obědě  – po 4. vyučovací hodině (11:40 h) jsou žáci naobědváni cca v 12:15 h, po 5. vyuč. hod. jsou naobědváni cca ve 13 h
Od 12:00 do 14:00 h pracuje školní družina dle připraveného programu. V této době lze žáky vyzvednout jen z mimořádných důvodů po dohodě s vychovatelkou.
  • dále žáci mohou odcházet v 14:00 h (před vycházkou) ze školní šatny
  • v 15:00 h po vycházce také ze školní šatny
  • v 15:30 h, 16:00 h, 16:30 h a 17:00 h žáci odchází bočním vchodem školní družiny
 
V Praze dne 12. 5. 2021
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy