Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Vzdělávání žáků 1. a 2. ročníků a dětí z přípravné třídy od 18. 11. 2020

Vzdělávání žáků 1. a 2. ročníků a dětí z přípravné třídy od 18. 11. 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je s platností od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:
• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
 
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (tj. pro žáky 3. – 9. ročníků) – viz rozvrhy.
 
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Organizace prezenční výuky

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován dle pokynů vedení školy.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žákům na dopoledne doporučujeme alespoň dvě roušky, do školní družiny další dvě.
  •  Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy při dodržení hygienických a protiepidemiologických opatření.
 
V Praze dne 12. 11. 2020
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy