Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Vzdělávání v liché týdny od 12. 4. 2021

Vzdělávání v liché týdny od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
na základě  Mimořádného opatření č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 s účinností ode dne 12. 4. 2021 do odvolání je povolena osobní přítomnost: žáků 1. stupně a přípravné třídy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu se neúčastní druhá polovina tříd. Prezenční výuka probíhá rotačním způsobem v lichých a sudých týdnech podle níže přiložených rozvrhů.
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 
Online výuka probíhá stále stejným způsobem přes aplikaci Webex.
 
V Praze dne 9. 4. 2021
 
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy