Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Vzdělávací program o třídění a recyklaci odpadu

Vzdělávací program o třídění a recyklaci odpadu

Dne 16. 2. žáci 1. – 5. tříd se účastnili  ekologického programu společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách.  Program byl připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK, jeho pilotní fáze proběhla již v roce 1997. Beseda byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.
Lektor žákům během 45 minutové interaktivní besedy ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu napomohla výstavka Tondy Obala - kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí besedy byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit odpad. Lektoři přizpůsobili svůj projev a komunikaci s žáky jednotlivým věkovým skupinám, takže výklad nových pojmů byl pro všechny děti srozumitelný a všichni žáci se aktivně zapojovali do jednotlivých činností.
Žákům se program moc líbil a kromě nově nabytých vědomostí si žáci odnesli i drobné suvenýry související s danou tematikou.