Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Výsledky zápisu do ŠD

Výsledky zápisu do ŠD

Vážení rodiče,
níže v příloze zveřejňujeme výsledky zápisu žáků k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání – Školní družině Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 ve školním roce 2022/2023. Rozhodnutí je v souladu s ust. § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno v písemné podobě, která je součástí spisu.
Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno. Můžete požádat ředitele školy prostřednictvím zástupkyň ředitele školy o jeho vydání po 7 dnech od zveřejnění tohoto rozhodnutí.
 
V Praze dne 19. 9. 2022
 
 Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy