Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Výsledky zápisu do přípravné třídy

Výsledky zápisu do přípravné třídy

Vážení rodiče,
v příloze zveřejňujeme hromadné rozhodnutí o zařazení dětí do přípravné třídy pro školní rok 2024–25.
Rozhodnutí je v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno v písemné podobě, která je součástí spisu.
Individuální rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno. Můžete požádat paní zástupkyni Mgr. Janu Pácalovou (jana.pacalova@zshovorcovicka.cz) o jeho vydání. Po předchozí domluvě si můžete rozhodnutí vyzvednout osobně, případně Vám může být zaslán sken e-mailem.
Zdvořile bych Vás chtěl požádat o sdělení, zda Vaše dítě k nám do školy nastoupí nebo zvolíte školu jinou, jelikož některé děti mohly být přihlášeny na vícero školách. Prosím o zaslání Vašeho rozhodnutí na e-mail (reditel@zshovorcovicka.cz) nejdéle do 14. 6. 2024.
 
Dále zveřejňujeme seznam pomůcek, které bude nutné dětem opatřit.
 
V Praze 3. 6. 2024

Tomáš Táborský