Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Výsledky zápisu do přípravné třídy

Výsledky zápisu do přípravné třídy

Vážení rodiče,
níže v příloze zveřejňuji kompletní výsledky správního řízení ve věci přijímání dětí do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021.
 
V Praze dne 5. 6. 2020
 
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy
 
V rozhodnutí o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy je v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu. Zařazeným dětem do přípravné třídy nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Můžete požádat ředitele školy prostřednictvím zástupkyň ředitele školy o jeho vydání po 7 dnech od vydání rozhodnutí.