Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Výsledky zápisu do 1. ročníku a rozhodnutí o odkladu PŠD

Výsledky zápisu do 1. ročníku a rozhodnutí o odkladu PŠD

Vážení rodiče,
 níže v příloze zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. ročníku a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok.
 
V Praze dne 7. 5. 2021
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy 
 
Rozhodnutí je v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno v písemné podobě, která je součástí spisu. Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno. Můžete požádat ředitele školy prostřednictvím zástupkyň ředitele školy o jeho vydání po 7 dnech od zveřejnění tohoto rozhodnutí.