Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Výsledky veřejného losování - zápis do 1. ročníku

Výsledky veřejného losování - zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
 
ředitel školy v souladu s vydanými kritérii pro přijímání žáků do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 pod čj. 92/2019 (dále jen „kritéria“), která byla zveřejněna 1. 2. 2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy, stanovil počet 60 přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Zápisy do prvního ročníku proběhly 4. a 17. 4. 2019.
Přednostně v souladu s vydanými kritérii bylo přijato 57 dětí k základnímu vzdělávání splňujících první a druhé kritérium. Do stanovené kapacity zbývají 3 žadatelé, kteří budou stanoveni losováním z registračních čísel žadatelů splňujících třetí kritérium.
Losování provedl pověřený člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a pověřeného pedagogického pracovníka školy. Veřejné losování proběhlo dne 29. 4. 2019 v 13,30 h v ředitelně školy v souladu s vydanými kritérii. Výsledky losování jsou v příloze.
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy