Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady na uvolněné místo za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady na uvolněné místo za zákonné zástupce nezletilých žáků

Ředitel Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11, Mgr. Tomáš Táborský ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dle volebního řádu školské rady, volbu 1 člena do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.
Volba se uskuteční dne 17. 9. 2019 v 18,30 – 19,30 h.
Pokud máte zájem kandidovat, nejpozději do 26. 8. 2019 vyplňte přihlášku, kterou najdete na webových stránkách školy, případně v kanceláři školy.
Jména kandidátů budou zveřejněna na stránkách naší školy nejméně 15 dnů před volbami.
Každý zákonný zástupce obdrží hlasovací lístek, na kterém zaškrtne jednoho z navržených kandidátů.
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy