Vědafest

Dne 19. 6. se třídy 3.B, 5.A a 5.B aktivně účastnily programu Vědafestu: https://www.vedafest.cz/ , https://www.vedafest.cz/program/
Pořádajícími institucemi byly DDM hl. m. Prahy, ČVUT a VŠCHT. Vystavovatelům se podařilo vytvořit pro děti a mládež pestré a zajímavé povídání s ukázkami. Každý si tam mohl najít „to svoje“. Děti z mé třídy zaujaly např. stánky s virtuální realitou, stánek BESIP s autem, ve kterém si mohly vyzkoušet simulaci přetočení auta na střechu při autohavárii, stánek celní správy odhalující pašování kožešin a drog, stánek hasičů, první pomoci a výcviku asistenčních psů, stanoviště s různými chemickými pokusy a mnoho, mnoho dalšího. Z akce si děti přivezly řadu upomínkových předmětů: plakátky, placky, samolepky, balónky, ale také záznamy výsledků svého snažení u jednotlivých stanovišť. Všem se dopoledne na Vědafestu velmi líbilo.
 
Mgr. Růžena Matěnová, třídní učitelka 5.B