Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Třídní schůzky

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
dne 6. září (pro 1. stupeň) a 7. září (pro 2. stupeň) od 18 h se konají třídní schůzky prezenčním způsobem v souladu s MO MZdr č. j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN ze dne 26. srpna 2021 (viz příloha). Osobní přítomnost zákonných zástupců je možná pouze při splnění podmínky dle bodu 16 daného opatření.
Zároveň upozorňujeme, že od 18 – 19,30 h se po oba dny budou zároveň konat volby do školské rady za zákonné zástupce.
 
Důležité upozornění: schůzka zástupců tříd s vedením školy v rámci SRPŠ se nekoná.
 
V Praze dne 1. 9. 2021
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy
 
Informace pro zákonné zástupce žáků 8. A
Z důvodu pracovní neschopnosti Mgr. V. Hálka se dne 7. 9. nekonají třídní schůzky 8. A. O náhradním termínu budete zpraveni. Pokud se budete chtít zúčastnit voleb do školské rady za zákonné zástupce, můžete tak učinit v kanceláři zástupkyň ředitele školy dne 7. 9. od 18h - 19h, hlasovací lístek je k dispozici tamtéž.
Děkujeme za pochopení.
vedení školy